Zorg dat je klaar bent voor de GDPR, en niet enkel om monsterboetes te vermijden!

Wat houdt nieuwe privacy richtlijn GDPR precies in?

europe-3256079_960_720.jpg

Toch maar beter voorkomen dan…

Bij zelfstandigen en kleine ondernemers weet nauwelijks 1/3 wat de nieuwe privacyregels betekenen, aldus een peiling van het Neutraal syndicaat voor Zelfstandigen. Wellicht is deze onwetendheid ook groot bij verenigingen, scholen en andere dienstverleners. De toepassing van de General Data Protection Regulation (GDPR) is vanaf 25 mei verplicht en vervangt de nationale privacywetgeving. De richtlijn bevat strenge regels over wat organisaties met hun klantenbestanden wel en niet mogen doen. Die regels gelden voor iedereen.

Het komt erop neer dat bedrijven die privacygegevens opslaan en gebruiken, daarvoor uitdrukkelijk toestemming moeten vragen aan de gebruiker en dit in ondubbelzinnige taal. Grote spelers als Facebook, maar ook scholen of zelfstandigen die gegevens gebruiken van leerlingen of klanten om bijvoorbeeld een website mee te stofferen, vallen onder de regels. Het grondidee van de Europese regels is dat internetgebruikers opnieuw meer controle moeten hebben over hun online data. 

Toch maar beter de daad bij het woord voegen en aanpassen om vervelende situaties/vervolgingen te vermijden. De niet-naleving van de GDPR kan immers bestraft worden met grote geldboetes, maar dat gebeurt pas in allerlaatste instantie.

Een verwittigd bedrijf…

  • Eerst komt een waarschuwing en vervolgens een terechtwijzing.
  • Bij verdere volgehouden inbreuken mogelijk verbod om de persoonlijke gegevens verder te gebruiken.
  • Bij manifest negeren van de regels kunnen monsterboetes volgen.
  • Wie zich benadeeld voelt door bedrijven die de regels niet toepassen, kan ook naar de rechtbank stappen.

Het NSZ wil dat de Privacycommissie, die bevoegd is over de naleving van de GDPR in België, voorlopig alleen sensibiliserend aan voorlichting en ondersteuning zal doen, en een jaar lang niet sanctionerend optreedt. ‘De boetes zijn een stok achter de deur. De bedoeling is niet de schatkist te spijzen, maar de bescherming van de privacygegevens’, aldus staatssecretaris Philippe De Backer.

Belgïe kon al terugvallen op een aantal spelregels die hier een solide basis vormen maar hier worden de puntjes op de i gezet. Het vergt een aanpassing in het beheer van persoonlijke data door bedrijven, organisaties maar deze privacybescherming komt de klant ten goede en kan enkel het vertrouwen dat recent werd geschaad ten goede komen.

Vertrouwen in legitiem verkeer van gegevens, transparant en zorgvuldig, kan de klant helpen om opnieuw te geloven in correct gebruik van persoonlijke data. Dit evenwicht herstelt de relatie tussen klant en aanbieder en beschermt het individu beter tegen het ongewild indringen in de persoonlijke levenssfeer. Deze aanpassing ten goede is het resultaat van een rijpingsproces en zal mondiaal de verhoudingen online in een sterkere relatie plaatsen. Meewerken wordt samenwerken…

Benieuwd of jouw organisatie klaar is voor de GDPR? Op onze blog kan je ook een handige checklist lezen!

 


Heb je een eigen zaak of help je mee met de marketing van jouw organisatie?  Door te investeren in kennis ben je al op de goeie weg om de kracht van sociale media te gebruiken en de naamsbekendheid van je bedrijf te verhogen. Neem contact op als wij jou kunnen verder helpen